Zara Dagi-Dog

🐾 Standard ⚤ Szuka 📆 2017. július 22.

Zara Dagi-Dog

🐾 Standard ⚤ Szuka 📆 2017. július 22.

Eredmények

  • Hungária Junior Champion
  • Pra Cord1 Clean

Törzskönyv

Jackson Michael Dagi-Dog
Insight Rumorhasit at Pramada
Frida Dagi-Dog
Luna Hokus Pokus Z Perlowej Dagi-Dog
Aviance's Pramada For Thems of Endarment
Pramada's Sassafras